Zlatá klapka 2021

Šikovné študentky z III.A triedy (Stanislava Balická a Martina Balogová) sa tento rok prihlásili do deviateho ročníka celoslovenskej audiovizuálnej a multimediálnej súťaže detí a mládeže Zlatá klapka 2021. Vyhlasovateľom súťaže bolo aj tento rok Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
Dievčatá spracovali krátky študentský film, ktorého tematika sa orientuje okolo samovrážd detí a mládeže, v dôsledku zvýšeného nárastu používania sociálnych sietí. Prostredníctvom nich dochádza zväčša ku kyberšikanovaniu, groomingu a ostatným nebezpečenstiev, ktorému sa naše gymnázium snaží predchádzať prostredníctvom besied nielen s našimi študentmi, ale aj žiakmi okolitých základných škôl. Realizácia prebieha s finančnou podporou Nadácie Orange.

Z vyše 80 súťažných príspevkov, ktoré tento rok bolo odoslaných, boli Stanislava Balická a Martina Balogová nominované v nasledujúcich kategóriách:
❤ kamera 10 – 19 rokov,
❤ námet a scenár 11 – 19 rokov,
❤ krátky hraný film 15 – 19 rokov.

Vyhlasovanie výsledkov sa už druhýkrát po sebe, v dôsledku aktuálnej pandemickej situácie, realizovalo formou webgalavečera. Organizátori súťaže pripravili v deň vyhlasovania výsledkov tri workshopy, do ktorých sa zapojilo takmer 90 žiakov a učiteľov. Zúčastnili sme sa ich tiež. Dievčatá sme na Vás veľmi pyšní.

webgalavečer a súťažný príspevok našich študentiek

...späť...