Opäť v škole

Po "nekonečne dlhom" čase (vďaka pandémii COVID-19) sme sa konečne vrátili do školských lavíc. Od jarných prázdnin (marec 2020) sme boli doma, odkiaľ sme sa dištančne vzdelávali, nestretávali sme sa s kamarátmi, spolužiakmi ani učiteľmi. Po zaslúženom oddychu počas letných prázdnin sa vraciame do školských lavíc. Vďaka priaznivej epidemiologickej situácii na Slovensku tak od septembra 2020 môžeme školu i fyzicky navštevovať. Je to však troška odlišné od toho, na čo sme boli roky zvyknutí. Pri vstupe do budovy nám odmerajú teplotu, musíme si dezinfikovať ruky, na tvárach máme počas celého dňa rúška, učitelia aj štíty. Keďže sa žiaci z rôznych tried nemôžu miešať, ani začiatok školského roka sme neoslávili spolu ako obyčajne, ale iba v triedach prostredníctvom rozhlasového vysielania.
Nikto nevie, ako sa však situácia vyvinie. Všetci dodržiavame opatrenia a nariadenia, ktoré sú aktuálne v platnosti. Dúfame, že sa na našej škole i vďaka tomu nevyskytnú pozitívne prípady spomínaného ochorenia, lebo to by znamenalo opätovné uzatvorenie školy a prechod na online vyučovanie.

...späť...