Naša premiéra na World Robot Olympiad

Tento školský rok sa naša škola po prvýkrát zapojila do Svetovej robotickej olympiády 2021 (WRO). Ako prvé sa v každej krajine uskutočňuje národné kolo, do Národného kola Slovenska WRO v roku 2021 sa zapojilo 6 stredoškolských tímov. Našu školu Gymnázium Štefana Moysesa v Moldave nad Bodvou reprezentoval na tejto súťaži v kategórii Senior jeden tím, zložený z troch žiakov. Kvôli nepriaznivej pandemickej situácii na celom svete sa tento rok robotická olympiáda konala online. Náš tím usilovne pracoval najprv na konštrukcii robota a následne na jeho programovaní. Úlohou robota bolo splniť niekoľko misií. Tento rok boli úlohy zamerané na obnoviteľné zdroje energie: napr. robot mal dopraviť do domácností na hracom pláne zásoby vhodného druhu energie (vodná, veterná, slnečná), správne natočiť slnečné kolektory alebo zvyšnú energiu dopraviť do nabíjacej stanice. Po niekoľkomesačnej práci náš reprezentačný tím nahral svoje video i program do súťažného portálu a s napätím očakávajú, koľko bodov ich robot počas misie získal a ako uspeli v konkurencii iných tímov z celého Slovenska.

Po slávnostnom online vyhlásení výsledkov Národného kola Robotickej olympiády dňa 23.06.2021 môžeme s radosťou oznámiť, že náš tím "beginers" v zložení Dávid Kövesi (III.A), Mikuláš Kövesi (III.A) a Viliam Kövesi (III.OA) sa umiestnili na 3. mieste vo vekovej kategórii Senior na Slovensku.

...späť...