Účelové cvičenie

V týždni od 14. do 18. septembra sme využili slnečné dni na absolvovanie 1. účelového cvičenia. Jeho hlavným cieľom bol pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu. Jednotlivé triedy bez problémov zvládli presun do blízkeho prírodného okolia, ale aj na Ladislavovu vyvieračku, ktorá je súčasťou Slovenského krasu. Žiaci z každej z tried zvládli aktivity, ktoré boli obsahom účelového cvičenia. Zamerali sme sa najmä na zdravotnú prípravu, orientáciu v teréne spojenú s topografiou, prácu s mapou a buzolou, nezabudli sme ani na ochranu životného prostredia, ako aj riešenie mimoriadnych situácii. K úspešnému priebehu účelového cvičenia nám zaiste dopomohlo aj krásne slnečné počasie počas celého týždňa.

... viac fotografií vo fotoalbume

...späť...