Týždeň gramotností

Hneď druhý septembrový týždeň sme opäť zorganizovali týždeň gramotností, ktorého hlavným cieľom bolo rozvíjať prírodovednú, čitateľskú, finančnú, matematickú a digitálnu gramotnosť našich žiakov. Okrem zážitkových aktivít zo spomínaných oblastí sa žiaci zúčastnili aj rôznych workshopov (Workshop kritického myslenia, Online bezpečnosť, Ľudské práva, Prevencia šikany, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Budovanie tímov a pozitívnej klímy), absolvovali rôzne sebarozvojové aktivity, či zúčastnili sa outdoorového vyučovania.

Najmladší žiaci (primáni) sa počas tohto týždňa adaptovali na nové prostredie, nových spolužiakov a nových učiteľov. Program tohto adaptačného vzdelávania pre nich pripravila školská psychologička v spolupráci s učiteľmi našej školy. Veríme, že sa u nás rýchlo zabývali a už teraz sa tešia na spoločné zážitky na našom gymnáziu!

... viac fotografií čoskoro vo fotoalbume

...späť...