Online workshop

V piatky 9. 4. a 16. 4. 2021 v spolupráci s neziskovou organizáciou Post Bellum v rámci občianskej náuky absolvovali žiaci tercie a kvarty workshop o období pred Novembrom 1989. Robili sme rôzne aktivity, rozprávali sme sa napríklad o tom, ako naši rodičia a starí rodičia prežívali socializmus. Každý z nás si mal naštudovať postavu, ku ktorej sme dostali životopis. Počas aktivít sme danú postavu mali čo najhodnovernejšie zahrať. Rozdelili sme sa do skupín a vytvárali sme buď básničky alebo propagačné plagáty, alebo sme spievali povinné pesničky z obdobia socializmu. Vďaka lektorom, ktorí viedli náš workshop, to bolo záživné a poučné. Lepšie sme tak pochopili, ako sa v období totality žilo a s čím všetkým sa vtedy museli aj mladí ľudia popasovať. Všetkým sa workshop páčil a zhodli sme sa na tom, že by sme ešte takýto workshop chceli zažiť.

...späť...