Micro:bity na GŠM

Naša škola získala grant vo výške 1 000 € na nákup sád micro:bitov z grantového programu Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis v rámci programu ENTER. Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa základných škôl a žiakom a žiačkam stredných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a programovania prostredníctvom micro:bitov. Z týchto prostriedkov zakúpime sady micro:bitov, ktoré budeme vedieť použiť na vyučovaní informatiky a iných predmetov. Pomocou nich tak budeme vedieť realizovať rôzne kreatívne a výskumné aktivity, ktoré žiakov hravou formou naučia algoritmicky i tvorivo myslieť, či používať nové technológie v praxi.

Veríme, že sa čoskoro vrátime do škôl, aby sme tento hardvér vedeli priamo na vyučovaní využívať.

...späť...