f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Girl's Day 2020 - online

Kvôli pandémii sa siedmy ročník celoslovenskej aktivity s názvom Girl's Day uskutočnil online dňa 8. októbra. Na našej škole sa do tejto akcie každoročne zapájame so žiačkami prvého ročníka štvorročného štúdia, resp. s kvintánkami z osemročného štúdia. Obyčajne spolu navštívime nejakú IT firmu, kde sa študentky na vlastné oči môžu presvedčiť, ako sa vedia ženy uplatniť v IT svete. Tento rok sa vzhľadom na aktuálnu situáciu s COVID-19 aktivita presunula do online sveta. Dievčatá z VI.OA sa prihlásili do rôznych IT firiem a spoločností (Deutsche Telekom, Dell, GoHealth, LYNX, IBM Bratislava, MIRRI, HI TUKE), ktoré im pripravili webináre či online workshopy. Po zavedení dištančného vzdelávania na stredných školách od 12. 10. 2020 sme aj vyučovanie presunuli do online sveta a práve to bola príležitosť pre dievčatá, aby oboznámili s obsahom webináru aj svojich ostatných spolužiakov. Prosredníctvom videokonferencie referovali o svojej návšteve, ktoré im na webinároch, workshopoch a seminároch predstavili, o čom sa spolu rozprávali a prezradili nám aj to, čo sa im na tejto aktivite páčilo a čo nepáčilo. Ako výstup z tejto aktivity pripravili prezentácie, referáty alebo zaujímavé plagáty.

...späť...