Filmteratúra

Študenti našej školy boli pravidelne zvyknutí navštevovať rôzne divadelné predstavenia v kamenných divadlách, ale aj prostredníctvom zájazdových divadiel. Toho roku sme mali jedinú možnosť – priniesť divadlo domov. Podarilo sa nám to prostredníctvom netradičného projektu Filmteratúra, ktorý realizuje Slovenské filmové divadlo. Ambasádorkami projektu sú Prof. Mgr. art. Božidara Turzonovová, PhD. a Prof. Mgr. art. Emília Vášáryová. Filmteratúra je súbor filmových epizód, ktoré v sebe spájajú dva, na prvý pohľad odlišné smery, a to literatúru a dejiny. Príbehy literárnych diel sú vsadené do udalostí, ktoré hýbali dejinami sveta počas autorovho písania daného diela.
Na úvod sme si prostredníctvom tohto projektu zopakovali poznatky o Antigone. Predstavenie si z pohodlia domova vychutnali študenti VI.OA. Ich názory na spracovanie veľmi známej tragédie boli rôznorodé a podnietili veľmi plodnú diskusiu.
V najbližšej dobe čaká toto predstavenie aj na kritiku či chvály študentov I.A a III.A. Sme zvedaví na ich hodnotenie!

...späť...