Ďakovný list od pána ministra školstva

V pondelok nás nesmierne potešilo, že nám sám pán minister školstva vyslovil slová uznania, čo je neklamný znak toho, že si už aj na Ministerstve školstva začínajú všímať prácu bežných učiteľov a úspechy škôl. Dostali sme od neho ďakovný list, v ktorom oceňuje aktívny prístup, snahu a tvrdú prácu, ktorú vynakladáme, aby bola naša škola výnimočná. Už po druhýkrát sa nám totiž podarilo získať titul Škola eTwinning.

Označenie ŠKOLA eTwinning je ocenením práce školského kolektívu v platforme eTwinning. Udeľuje sa v Bruseli od roku 2018 a je to najvyššie ocenenie, aké môže škola za svoje aktivity v eTwinningu získať. Titul Škola eTwinning sa udeľuje v 2 fázach:
1. FÁZA – systém automaticky vygeneruje zoznam škôl, ktoré sú oprávnené postúpiť do 2 fázy, postupujú školy, ktoré sú registrované v eTwinningu minimálne 2 roky, aspoň 2 učitelia zo školy sú registrovaní a boli aktívni v posledných 2 rokoch a škola je zapojená aspoň v jednom eTwinning projekte, ktorý získal národný certifikát kvality v posledných 2 rokoch.
2. FÁZA – po vyplnení prihlášky cez eTwinning Live sa škola hodnotí v 4 kritériach:
1. eTwinning & „eSafety“ v škole
2. eTwinning & postupy výučby a učenia sa, medzipredmetová výučba a projektové vyučovanie
3. eTwinning & profesijný rozvoj učiteľov
4. eTwinning & rozvoj školy

Prvýkrát sa nám podarilo splniť uvedené kritériá a získať titul v školskom roku 2018-2019, ako jednej z piatich stredných škôl na Slovensku, z toho boli len 4 gymnáziá. Po druhýkrát sme získali prestížny titul eTwinning school 2020-2021. Tohto roku sme tak jednou z 30 škôl na Slovensku (z toho iba 6 gymnázií), ktorej sa to podarilo. Tešíme sa, že našu prácu oceňujú i na najvyšších miestach.

Na Slovensku získali titul Škola eTwinning dosiaľ tieto školy:európska webstránka programu: etwinning.net

webstránka slovenskej národnej podpornej služby NSS Slovakia: www.etwinning.sk

...späť...