The eCity Challenge (eTwinning projekt)

Ako aj iné roky aj v tomto školskom roku sme sa tentokrát my, žiaci I.A triedy, zúčastnili nového medzinárodného programu eTwinning, ktorý bol zameraný na vzdelávanie študentov modernou formou v rámci hodín informatiky. Tento projekt nás nielenže toho veľa naučil, ale taktiež nám pomohol rozvinúť naše kreatívne myslenie, tímové schopnosti a mali sme možnosť spoznať zahraničných študentov, s ktorými sme spolupracovali.

Už na začiatku sme boli rozdelení do mnohonárodných skupín, v ktorých sme plnili určité úlohy, ktoré sa týkali napríklad bezpečnosti na internete, ekológie, umenia či našich kultúr. V jednotlivých misiách sme sa učili o tom ako pracovať so zvukom, upraviť a zostrihať video, vytvoriť plagát a taktiež ako komunikovať a riešiť rôzne problémy v tíme. Program eTwinning nám priniesol veľa dôležitých životných skúseností a zaujímavou formou nás informoval o závažných témach, o ktorých sme následne diskutovali a pracovali s nimi, pričom sme používali moderné technologie. Vytvárali sme tak spolu videá, kampane, plagáty, komiksy, umelecké práce a mnoho viac.
Mali sme tak možnosť spoznaž sa s našimi zahraničnými spolupracovníkmi a komunikovať spolu prostredníctvom rôznych médií. Táto spolupráca nám priniesla i mnohé priateľstvá, ktoré vznikli vďaka tomuto projektu.

Spolu s francúzskou a poľskou triedou sme sa zlúčili do tímov, tzv. bytov a celý polrok spolupracovali na najrôznejších úlohách. Na úplnom začiatku sme si zvolili názvy našich miest a vytvorili vlastné pravidlá vo vytvorených bytoch. Následne sme si s našimi zahraničnými priateľmi zvolili spoločné motto, reprezentujúce náš byt. To sme neskôr nahovorili vo svojom jazyku a vytvorili krátke obrázkové videá. V ďalšej etape projektu sme sa rozprávali o generačných rozdieloch a o tom, ako zblížiť viaceré generácie rôznymi aktivitami. Samozrejme nechýbal ani plagátik na našu vymyslenú udalosť. V decembri nám zas na spoločnej nástenke žiarili vianočné výtvory v podobe básní, kresieb, videí či dokonca koláži z pečenia medovníčkov. Na radu prišla vážnejšia téma a to záchrana planéty, počas ktorej sme sa pustili do vytvárania vlastných kampaní. V poslednej fáze sme sa rozprávali o nebezpečenstvách internetu a opäť obohatili diskusiu náučnými plagátmi.

Bolo to len nedávno, keď sme sa o projekte dozvedeli po prvýkrát, no teraz sa s našimi zahraničnými priateľmi lúčime. Kto vie, možno sa v budúcnosti stretneme pri inom projekte. Určite v to dúfame, pretože tento zábavný tímový projekt sme si skutočne užili.

...späť...

eTwinning projekt The eCity Challenge