Ocenenie, ktoré vám otvorí dvere do sveta

Gymnázium Štefana Moysesa sa minulý školský rok zapojilo prvýkrát do programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE). Dokopy sa z radov našich študentov rozhodlo rozvíjať svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život desať účastníkov. Tí pracovali na sebe na bronzovej úrovni v oblastiach talentu, športovej aktivity, dobrovoľníctva a dobrodružnej expedície. Každý jeden z týchto mladých ľudí si vybral jednu oblasť, v ktorej si stanovili o čosi náročnejší cieľ a venovali mu viac času. Účastníci prekonávali svoje hranice, rozvíjali sa v behu, posilňovaní, rozvíjali svoj talent pri hraní na hudobný nástroj, rozširovali svoj talent a poznatky v oblasti líčenia, učili sa umelecké výstupy, pomáhali pedagógom počas vyučovacích hodín a boli súčasťou budovania a pomoci nového útulku.

Našim účastníkom všetko sťažila situácia ohľadom aktuálnej pandémie COVID-19. Študenti prešli v marci na dištančnú formu vyučovania, a tým pádom aj svoje ciele v oblastiach športu, talentu a dobrovoľníctva museli realizovať v domácom prostredí za dodržania všetkých opatrení. Žiaci sa promptne prispôsobili danej situácii a začali napríklad v rámci dobrovoľníctva šiť rúška sociálne slabším rodinám alebo pomáhali s nákupom starším obyvateľom. Situácia nám začiatkom letných prázdnin umožnila sa trochu nadýchnuť a vtedy naši účastníci spoločne s vedúcimi expedície absolvovali dobrodružnú expedíciu v trvaní dva dni a jedna noc v prírode, pod holým nebom.

Keďže situácia je na Slovensku aj naďalej vážna, Národná kancelária z Bratislavy sa rozhodla certifikáty a bronzové medaily priniesť koordinátorom a riaditeľom priamo do škôl. Na naše gymnázium zavítali v pondelok 5. októbra. V ten týždeň sme spoločne s našimi prvými absolventmi zorganizovali nábor nových členov a odovzdali sme certifikáty účastníkom, ktorí sú naďalej súčasťou našej gymnaziálnej rodiny. Absolventi, ktorí minulý rok ukončili úspešne štúdium strednej školy a zároveň prvého ročníka DofE, si svoje certifikáty a bronzové medaily prišli prevziať individuálne za dodržania všetkých bezpečnostných pokynov.

Veríme, že rovnako úspešný bude aj druhý ročník do ktorého sa ešte stále môžete do 31. októbra zaregistrovať. Stačí sa ozvať jednému z vedúcich programu na našom gymnáziu – Mgr. Peter Attres, Mgr. Katarína Kissová a Mgr. Michal Soroka.

... viac fotografií vo fotoalbume

...späť...