Deň Zeme

Už 51 rokov si pripomíname, že 22. apríl je venovaný našej planéte.🌏Svetový Deň Zeme sa začal oslavovať v roku 1970 ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia. Tento deň nám pripomína našu závislosť na zemských zdrojoch a upozorňuje nás na dopady ľudskej činnosti na životné prostredie. Tento deň je aj pripomienkou toho, aké dôležité je starať sa o čistotu nášho okolia, aké dôležité je predchádzať vzniku odpadu, jeho separovanie, či výsadba zelene.🌳❤️
Deň Zeme by sme si mali pripomínať každý deň tým, že sa budeme k našej matke Zemi správať šetrnejšie, nebudeme vyhadzovať odpad do voľnej prírody, zbytočne plytvať vodou, ale budeme dbať na čistotu nášho okolia. Zachovajme čistú a peknú Zem aj pre ďalšie generácie.
Deň Zeme sme si pripomenuli aj v rámci dištančného vzdelávania aj dobrovoľnými aktivitami našich študentov.

  

...späť...