f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Code Week 2020

Ani dištančné vzdelávanie nám nezbránilo v tom, aby sme sa opätovne zapojili do celouerópskej aktivity s názvom Code Week 2020, ktorá prebiehala od 10. do 25. októbra 2020. Cieľom tohto podujatia bolo (tak ako každý rok) priblížiť žiakom programovanie a digitálnu gramotnosť zábavnou a pútavou formou. Tento rok sme našu aktivitu nazvali Vedecký humor na GŠM a bola vytvorená ako podaktivita Programujeme vedecký humor z dielne UPJŠ v Košiciach. Výstupom tohto projektu je štúdio s prácami žiakov, učiteľov a študentov, ktorí sa do aktivity zapojili. V našom prípade to boli žiaci tercie a kvarty, ktorých úlohou bolo v programovacom jazyku Scratch naprogramovať ľubovoľný vedecký vtip. Z ich prác sme tie najlepšie zverejnili v spomínanom štúdiu, ktoré môžete nájsť na adrese nižšie. Za ich prácu im bol zaslaný európsky certifikát o absolvovaní aktivity v rámci CodeWeek 2020.

... práce žiakov v Scratch štúdiu

...späť...