f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Týždeň vedy a techniky

Tento rok sa konal 14. ročník výtvarnej súťaže Týždeň vedy a techniky, kde sa mi podarilo umiestniť na prvom mieste v tretej kategórii z celkovo 600 prác. Témou boli “Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet”. Cieľom bolo poukázať na aktuálnu situáciu životného prostredia a motivovať ľudí k lepšiemu zaobchádzaniu s našou planétou. Odovzdávanie cien sa uskutočnilo 7. novembra 2019 v bratislavskej Inchebe. Týždeň vedy a techniky každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

... viac fotografií vo fotoalbume

...späť...