Venček IV.OA

V sobotu 1. februára sa trieda IV.OA stretla na slávnostnom ukončení tanečných kurzov, ktoré poznáme ako Venček. Keď sme sa zišli, najprv sme vzájomne ocenili náš nový imidž a generálka mohla začať. Po príchode rodičov a učiteľov sme odštartovali Venček úvodnou choreografiou. Následne sme im ukázali tance, ktoré sme trénovali počas desiatich predchádzajúcich týždňov. Tie boli rozdelené do 3 blokov a medzi nimi bola voľná zábava. Po večeri sme si aj zasúťažili. Ocenený bol najkrajší venček a zvolení boli kráľ aj kráľovná Venčeka. Nakoniec nasledovala veselá zábava až do rána. Náš slávnostný Venček sme si ozaj užili.

... viac fotografií z Venčeka čoskoro

...späť...