Prevencia násilia

Maturanti sa spoločne so žiakmi druhého ročníka zúčastnili 8. novembra workshopu pod názvom: „16 dní aktivizmu proti násiliu na ženách: Rodová rovnosť ako podmienka prevencie násilia páchaného na ženách.“
Hneď v úvode nám Monika Bosá v spolupráci s Ľubicou Libákovou vysvetlili rozdiel medzi hádkou a násilím. Ďalej sme sa dozvedeli rôzne mýty, ktoré vznikajú v spojení s touto problematikou a následne sme si ich spoločne vyvrátili a vysvetlili. Nebola to len obyčajná nudná prednáška. Kedykoľvek sme s niečím nesúhlasili alebo sme mali potrebu sa k téme vyjadriť, mali sme priestor. Dozvedeli sme sa aj mnohé reálne príbehy žien, ktoré si násilím prešli. Tento workshop nám mal pomôcť pochopiť, v akej komplikovanej situácii sa týrané ženy nachádzajú a uvedomiť si, že nie je vždy ľahké sa z takéhoto prostredia dostať.
Najdôležitejšou myšlienkou bolo, aby sme si uvedomili vážnosť tejto problematiky a nezatvárali oči pred realitou. Nezáleží na tom či sa podobná vec deje nám alebo niekomu v našom okolí. Je dôležité o tom hovoriť a snažiť sa navzájom si pomáhať.

... viac fotografií z workshopu

...späť...