f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


QR kódy

Na našej škole sme mali dňa 4.10.2019 možnosť otestovať svoje vedomosti hravou formou. Na začiatku sme si mali stiahnuť aplikáciu, bez ktorej by sme sa hry nemohli zúčastniť. Následne sme sa rozdelili do skupín a pustili sme sa do toho. Mali sme 18 stanovíšť rozmiestnených po celej škole. Hľadali sme ich podľa rozvešaných QR kódov. Každé stanovište malo niekoľko úloh, na ktoré sme mali odpovedať. Nebolo to až tak ľahké, pretože sme mali na úlohy určený čas, do ktorého sme to museli stihnúť. Zapojili sa všetci študenti mladších ročníkov, ale zvíťazili len:
1.mesto: Džumigary z kvarty (Áron Reštei, Ema Graffy, Kamilka Vávrová, Beni Rácz, Karin Pastirčáková) 3745
2.mesto: Egreše (Norbert Bába, Markus Majančik, Róbert Rajňák, Márk Maruščák) 3710
3.mesto: Vačice z II.OA a III.OA (Vanessa Kolumberová, Liana Fülöpová, Tamara Švečková, Marlena Koklesová) 3250

... viac fotografií vo fotoalbume

...späť...