f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


LEGO v našej škole

Aj vďaka našim minulým aktivitám sme sa dostali medzi desiatku šťastlivcov, ktorí získali z projektu Interreg: Slovenská republika - Maďarsko do dlhodobej zápožičky tri robotické stavebnice LEGO. Minulý týždeň sme si tieto stavebnice boli prevziať od predstaviteľov dotknutých spoločností (Pavol Miroššay - výkonný riaditeľ Košice IT Valley, Julianna Orbán Máté - riaditeľka EZÚS Via Carpatia, Rastislav Trnka - predseda Košického samosprávneho kraja).
Zapožičané LEGO stavebnice budú použité jednak vo vyučovacom procese (ako súčasť predmetu informatika), ale študentom a žiakom školy ponúkneme krúžok robotiky, ktorý sa bude venovať konštrukcii a programovaniu robotov zostavených zo spomínanej stavebnice LEGO Mindstorm EV3. Vďaka tomuto projektu bude možné do takejto činnosti konečne zapojiť i viac študentov.
Sme veľmi vďační, že i my sme dostali príležitosť na zvyšovanie záujmu mládeže o IT sektor a rozvoj ich logického a algoritmického myslenia.

...späť...