Ocenenie z KSK

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa 15. 11. 2019 v reprezentačných priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach na Nám. Maratónu mieru 2 konalo slávnostné oceňovanie žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK. Bolo nám cťou zúčastniť sa tohto ocenenia s naším študentom Daliborom Dankom, ktorý si cenu za úspechy v súťažiach a olympiádach prebral z rúk predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku. Dalibor je študentom 4. ročníka gymnázia a okrem vynikajúcich výsledkov dosiahnutých počas štúdia bol aj vedúcim kreatívneho medzinárodného tímu, ktorý v celoeurópskej súťaži Interschool Competition vyhral prvé miesto. Spolupodieľal sa na projektoch, ktoré boli ocenené na celoslovenskej či medzinárodnej úrovni. Projekt E.T call Europe – etwinningový projekt, ktorý získal prvé miesto v celoslovenskom kole a špeciálnu cenu v celoeurópskom meradle za anglický jazyk, Robo-Wonderers – projekt venovaný robotike, konštruovaniu a navrhovaniu vlastných modelov z robotickej stavebnice LEGO, ktorý takisto skončil na prvom mieste na Slovensku a v celej Európe obsadil 2. miesto. Dalibor však propaguje dobré meno školy aj na celoslovenských humanitných súťažiach. V minulom školskom roku sa mu podarilo prebojovať do celoštátneho kola na Dejepisnej olympiáde, ktorú úspešne ukončil prácou o histórii Moldavy nad Bodvou. Na celoslovenskom kole Olympiády ľudských práv so svojou úvahou o eurovoľbách získal 3. miesto. Cenu udeľoval denník Pravda, v ktorom je táto úvaha aj zverejnená. Ďakujeme, blahoželáme a prajeme mnoho úspechov v budúcnosti!

... viac fotografií z oceňovania

...späť...