Spoznaj svoje mesto

25. 9. sa naše gymnázium zúčastnilo súťaže moldavských škôl o histórií Moldavy nad Bodvou. Našu školu reprezentovali Lukáš, Vilo, Viki a Saskia z II.OA. Súťažné tímy sa stretli v centra mesta. Dostali sme dresy a mapu stanovíšť so súťažnými úlohami. Každé stanovište bolo zamerané na inú historickú časť Moldavy. Najprv nám prečítali úryvok o danom mieste a potom sme museli vyriešiť rôzne zaujímavé úlohy, napr. pri severnej bráne nám dali postaviť severnú bránu z lega, v Moldavskej jaskyni bolo bludisko a vo vínnej pivnici bolo prenášanie vody so sirupom z pohára do pohára. Nakoniec sme zrátali, koľko krokov sme počas súťaže urobili. Potom sme už len počkali na vyhodnotenie súťaže. Náš tím skončil na 3. mieste, ale víťazmi sme boli všetci súťažiaci, lebo sme sa dozvedeli veľa zaujímavých vecí o Moldave a pri tom sme nachodili tisíce krokov, takže sme si aj zacvičili. Bol to super deň, skvele sme si ho užili.

...späť...