Ocenenie, ktoré Vám otvorí dvere do sveta

Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) sa realizuje v 140 krajinách sveta a ročne ho absolvuje viac ako 1,3 milióna mladých ľudí, vďaka čomu DofE uznávajú špičkové svetové univerzity a takisto najväčší svetoví zamestnávatelia. Účastníci majú možnosť rozvíjať si svoje schopnosti a charakterové vlastnosti pre reálny život a naplniť si svoj potenciál.
Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je postavená na štyroch kľúčových oblastiach, do ktorých sa mladí ľudia zapájajú. Ide o rozvoj talentu, športová aktivita, dobrovoľníctvo a dobrodružná expedícia. Je dôležité, aby si mladí ľudia svoje ciele stanovili individuálne a každý si nastavil jemu zodpovedajúcu latku. Preto má program tri úrovne s rozdielnou náročnosťou od bronzovej, až po zlatú. Každá z úrovní má odlišnú obťažnosť, stanovený minimálny vek a dĺžku trvania.
S programom možno začať priamym vstupom do ľubovoľnej úrovne, odporúča sa začať s najjednoduchšou, a teda Bronzovou úrovňou. Tá je určená mladým ľuďom od 14 rokov. Účastníci sa v nej zapoja do všetkých vyššie vymenovaných štyroch kľúčových oblastí. Prvým trom aktivitám sa venujú minimálne počas troch mesiacov, pričom vyberajú si najviac jednu, v ktorej si stanovia náročnejší cieľ, ktorému sa budú venovať o tri mesiace dlhšie. Dobrodružná expedícia musí trvať aspoň dva dni a jednu noc. K získaniu Bronzovej ceny vojvodu z Edinburghu je teda potrebných minimálne šesť mesiacov. Hlavnou podmienkou je, aby mladý človek zapojený do programu venoval aspoň hodinu týždenne zvoleným aktivitám vo všetkých 4 oblastiach programu.
Je potrebné, aby sa záujemcovia do 30. septembra 2019 zaregistrovali a zaplatili členský poplatok vo výške 30€ na bronzovú úroveň. Bližšie informácie o programe sa dočítate na stránke: https://www.dofe.sk alebo sa môžete osobne informovať u jedného z Vedúcich programu – Mgr. Peter Attres, Mgr. Katarína Kissová a Mgr. Michal Soroka.
V DofE účastníci nesúperia jeden proti druhému, ale každý musí prekonať sám seba.

...späť...