Deň otvorených dverí

Ako býva dobrým zvykom opäť po roku sa dňa 30. januára uskutočnil Deň otvorených dverí. Žiaci so záujmom o štúdium na našej škole mali možnosť zistiť, ako to u nás zvyčajne prebieha. Naši študenti im s radosťou predviedli ukážky hodín biológie, chémie, geografie, fyziky, cudzích jazykov a zasvätili ich do akcií a súťaží, ktoré škola organizuje alebo sa ich zúčastňuje. V triedach si mohli vyskúšať mnohé praktické cvičenia, ktoré sú bežnou súčasťou nášho vyučovania. Reportáž, ktorú vytvorili naše talentované spolužiačky, bude čoskoro k dispozícii v mestskej televízii aj na našej webovej stránke.

... viac fotografií vo fotoalbume

...späť...