Deň študentstva

Pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie sa žiaci druhého a štvrtého ročníka zúčastnili prednášky s pánom Štefanom Lackom. Ide o bývalého študenta našej školy, a taktiež absolventa Technickej univerzity v Košiciach. V úvode prednášky sa nám predstavil a porozprával svoj životný príbeh.
Hovoril o štúdiu na gymnáziu v Moldave nad Bodvou a o vtedajšom vplyve režimu na život mladých ľudí. Dozvedeli sme sa, že šlo o veľmi snaživého a cieľavedomého žiaka. Jeho ambície ho dostali na vysokú školu a vďaka nim ju aj úspešne dokončil. Počas štúdia sa zapájal do rôznych mimoškolských aktivít a vo svojom voľnom čase sa venoval záľubám, ktorými boli napríklad lyžovanie či čítanie. Po ukončení štúdia na vysokej škole sa mu podarilo zamestnať v odbore, ktorý vyštudoval. Následne si vyskúšal prácu vo viacerých firmách v oblasti IT. Vždy si šiel za svojim snom a nevzdával sa. Podarilo sa mu splniť si jeho najväčší sen, a tým bolo dostať sa do Ameriky. Teraz pracuje vo firme GlobalLogic Košice.
Myslím si, že táto prednáška nás mala hlavne motivovať vo vzdelávaní sa a mala nám pomôcť si uvedomiť, že aj ľudia z vidieckeho mesta a malej školy to môžu dosiahnuť ďaleko. Pokiaľ si pôjdeme za svojim snom a nevzdáme sa, môžeme dosiahnuť veľké veci.

...späť...