Umenie v etike

(aktivita v rámci projektu Komenského inštitútu)

Učiť sa so študentmi je pre mňa zábava.
Komenský inštitút mi dal príležitosť absolvovať jeho 4. ročník vzdelávacieho programu. Nejde iba o jednoročný projekt. Hlavným cieľom je poskytnúť priestor a podporu pre zanietených a inovatívnych, duchom mladých učiteľov, ktorí chcú moderne rozvíjať svoje pedagogické schopnosti a zručnosti. Účastník programu absolvuje niekoľko pobytových workshopov zameraných na kritické myslenie, modernú didaktiku, silu moci, riešenie konfliktov a pod.
Hlavnou časťou štúdia je realizácia vlastného pedagogického projektu, ktorý si účastník zvolí sám. Ja som sa rozhodla riešiť tému Umenie v etike. Keďže som učiteľkou etickej a výtvarnej výchovy, a tieto predmety sú vzájomné prepojené, rozhodla som sa pre projekt zameraný na rozvoj emócií, citov a posilnenie komunikačných schopností verbálnej a neverbálnej komunikácie. Študenti sa sami učia rozvíjať svoje emocionálne schopnosti, vnímanie okolitého sveta na základe časopisov, vlastných fotografií a pozorovaním toho, čo sa okolo nich deje. Tvoríme spoločne emocionálne pexeso, robíme si vzájomne umelecké fotky a vyjadrujeme svoje pocity smiechom, únavou a niekedy lenivosťou. Záverečným výstupom bude Pecha Kucha z ich vlastných fotografií, ktoré študentov počas projektu oslovili. Napríklad zábery z filmov, seriálov, fotky z časopisov, vlastný zážitok. Počas môjho ročného projektu ma sprevádza mentor Peter Humay, učiteľ anglického jazyka z Nitry, ktorý je mojou oporou a konzultantom projektu.
Komenský inštitút mi poskytuje kontakt s fantastickými ľuďmi, ktorých mám okolo seba, výborných a obohacujúcich lektorov a prvom rade chuť sa učiť a vzdelávať samu seba.

... viac fotografií TU

...späť...