Európska cena English Language Prize je naša

V rámci európskeho programu eTwinning (European Commission’s eLearning Programme) sa každoročne vyhodnocujú medzinárodné projekty realizované v celej Európe. Tento rok sme jednu z prestížnych cien získali my. Ide o cenu English Language Prize, ktorá je sponzorovaná British Councilom. Získali sme ju za projekt E.T call Europe, ktorý bol vyhodnotený ako najlepší projekt Európy realizovaný v anglickom jazyku.

Cenu som bola prevziať na výročnej eTwinning konferencii, ktorá sa uskutočnila vo Varšave v dňoch 25. - 27. októbra 2018. Okrem slávnostnej ceremónie odovzdávania cien víťazom som sa zúčastnila i zaujímavých seminárov, prednášok a worshopov a v neposledom rade som tam spoznala veľa inšpiratívnych a aktívnych učiteľov z celej Európy, s ktorými plánujeme v budúcnosti spolupracovať.

... viac fotografií z konferencie

...späť...