f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Vianočná akadémia trochu inak

Vianočné obdobie by sa nemalo zacieliť na zhon, stres, krik, hádky, drahé darčeky a množstvo jedla. Preto sme sa rozhodli tohtoročnú vianočnú akadémiu poňať z trochu iného uhla. Prostredníctvom príbehu troch kamarátov, ktorí sa snažia vymyslieť, čím by mohli na tomto svete privítať Ježiška, sme sa snažili študentov priviesť k zamysleniu nad potrebou lásky a nezištnej pomoci. Cieľom akadémie bolo uvedomenie si, že nie všetky deti na svete nájdu pod vianočným stromčekom darčeky a nie všetci ľudia strávia Štedrý večer v teple a v kruhu svojej rodiny.
Hlavnými postavami boli traja kamaráti, ktorí sa rozhodli vybrať na dlhú púť s úmyslom privítať na tomto svete Ježiša Krista. Cestou stretnú sirotu vyrastajúcu v detskom domove,bystrú bezdomovkyňu, ktorá sa na ulicu dostala kvôli závislosti na počítačových hrách, dievčatko s ktorým sa nikto nechce kamarátiť, pretože sa prisťahovalo z iného mesta, a napokon chudobné dieťa, majúce zdravotne chorých rodičov. Hlavnou myšlienkou dejovej línie okrem potreby nezištnej pomoci bolo aj poukázanie na to, že niekedy najväčším darom je to, že sme tu pre druhých.
Študenti gymnázia sa po skončení programu zhodli na tom, že táto vianočná akadémia bola oproti predošlým odlišná. Okrem toho, že niesla v sebe hlbokú myšlienku, bola aj emotívna. Ak Vám chýbajú sviatky nesmúťte, pretože Vianoce sú tu stále, keď milujete a stále, keď rozdávate lásku.

... viac fotografií z akcie

...späť...