Veda v meste Košice - IT Akadémia

Dňa 26. 11. 2018 sme my, žiaci 3.A triedy navštívili knižnicu Technickej univerzity v Košiciach. V tejto knižnici sme sa zúčastnili veľmi zaujímavých prednášok zo sveta informatiky. Prednášajúcimi boli učitelia z Technickej univerzity a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorí nám na prednáškach umožnili hlbšie nahliadnuť do sveta informatiky. Taktiež sme sa dozvedeli o rozličných možnostiach štúdia s množstvom využití a aj o neskorších širokospektrálnych zamestnaniach v tejto oblasti. Ďalším bodom programu boli aj prednášajúci z informatických firiem a to firma GlobalLogic a T-Systems. Utvrdili nás v tom, že študovať informatiku má v dnešnej dobe veľký význam a perspektívnu budúcnosť. Popri prednáškach sme mali možnosť nakuknúť aj do rôznych stánkov týchto škôl a firiem a informovať sa o veciach, ktoré nás zaujímajú, či dokonca sa aj občerstviť pri stánkoch s lahodnými maškrtami. Z tohto dňa sme si všetci odniesli množstvo zaujímavých informácii.

... viac fotografií z akcie

...späť...