Sme školou, ktorá mení školstvo

Od septembra školského roku 2018/22019 je naše gymnázium súčasťou prestížneho programu Komenského inštitút (KI). Byť jedným z 20tich pedagogických lídrov na Slovensku je veľkou výzvou. Predchádzalo tomu prijatie riaditeľky školy RNDr. Zuzany Borovskej a jej zástupkyne RNDr. Csilly Nagyovej u prezidenta SR Andreja Kisku, ktorý prevzal nad programom KI záštitu. Program KI umožňuje pedagógom získať vedomosti a zručnosti k realizácii praktickej školskej reformy vo svojej komunite. Jednou z podmienok absolvovania programu je realizácia mikroprojektu, ktorý bude mať inovatívny vzdelávací charakter. Projekt realizovaný našou školou je zameraný na Agile, konkrétne na implementáciu agilnej koučingovej metodiky SCRUM v školskom prostredí a jeho prvotným cieľom je dosiahnuť zmenu riadenia školy z hierarchicky riadenej na školu, ktorej výsledkom bude sebaorganizujúci tím. Zároveň získať dostatok informácií, praktických zručností a spôsobilostí k postupnej implementácii SCRUMu do výchovno-vzdelávacieho procesu. Praktická implementácia agilnej koučingovej metodiky SCRUM v našom projekte sa viaže na vzdelávacie workhopy pre pedagógov školy a aktivity, ktoré budú realizované počas školského roka: Týždeň športu, Slávnostná akadémia, Deň študentstva, Deň otvorených dverí, Deň Zeme, Poetic garden.

... viac fotografií vo fotoalbume

...späť...