Poetic Garden

Poetic Garden - netradičné podujatie sa odohralo v jeden krásny pondelkový podvečer 29. apríla. Študenti a ich rodičia sa spolu stretli v triede, ktorá navodzovala komornú atmosféru. Počasie nám neprialo, aby sme sa mohli realizovať v záhrade. Napriek tomu oblaky za oknami dopĺňali dramatickosť tejto udalosti, ktorá bola kombináciou poézie, prózy a hudby. Súčasťou programu bola aj prezentácia najúspešnejších projektov. Umenie spája ľudí a tentokrát sa nám to opäť podarilo.

... viac fotografií z aktivity

...späť...