e-Twinning projekt Europe in a Box

V prvom školskom polroku sme sa zapojili do nášho prvého e-Twinning projektu Europe in box. Bol to projekt plný zaujímavých skúseností. Robili sme ho spolu s tromi zahraničnými školami. A to so školami v Grécku, Nórsku a Francúzku. Na úvod sme sa rozdelili do tímov. Počas celého polroka sme robili veľa zaujímavých aktivít. Ako napríklad ochutnávanie sladkostí z iných krajín, či tvorba videa, kde nás zahraniční partneri učili hovoriť ich rečou. Hlavnou témou projektu bola Európa a výhody nášho členstva v EU. Niektoré úlohy boli aj náročnejšie ako napríklad tvorba spoločnej prezentácie o tom , čo by sme chceli v Európe zlepšiť. Nebolo to však úplne jednoduché, keďže sme sa museli dohadovať s ľuďmi, ktorí sú od nás tisíce kilometrov vzdialení a občas sme mali aj protichodné názory. Tento projekt nás však naučil lepšie komunikovať, spolupracovať a fungovať v tíme a hlavne sme si zlepšili angličtinu.
Na záver sme o celom projekte vytvorili plagáty a pre starších spolužiakov sme pripravili deň plný aktivít (Európa v škole), kde sme im náš projekt predstavili.

... stránka projektu: twinspace Europe in a Box

...späť...