f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Deň otvorených dverí GŠM

Dňa 30. januára 2019 sa na Gymnáziu Štefana Moysesa otvorili dvere pre absolventov základných škôl. Žiaci, ktorí sa tohto dňa otvorených dverí zúčastnili, mohli vidieť priestory našej školy. Mali možnosť vyskúšať si rôzne aktivity týkajúce sa či už biologického, fyzického alebo chemického sveta. Študenti tejto školy sa s nimi podelili aj o rôzne zážitky zo školských výletov. Aby naši hostia neblúdili po škole sami a s pocitom samoty, tak ich sprevádzali ich budúci spolužiaci a určite aj kamaráti. Dúfame, že tá pozitívna nálada, ktorá prevládala, bola z dôvodu, že sa im naša škola páčila a že sa u nás cítili dobre. Bolo to totiž naším cieľom. Škola by nemala byť len miestom, ktoré dennodenne navštevujeme, mala by byť rodinou, takou akou je tá naša.

...späť...