f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Deň Zeme

Apríl sa nesie aj v znamení Dňa Zeme, ktorý sme si aj my v GŠM pripomenuli netradične – mali sme tematický deň. Vo všetkých triedach prebiehali počas celého dňa rôzne aktivity. Naši najmladší sa zabavili a hlavne vzdelávali spolu s lesným pedagógom R. Szackom a napísali aj ekologickú rozprávku. II.OA sa venovala téme vody, pripravili plagáty, vymysleli slogany a vyskúšali si aj rôzne pokusy. III.OA zvládla naštudovať problematiku tém ako plasty, smog, kyslé dažde či ozónová diera, s ktorou neskôr formou peerteachingu oboznámili mladších spolužiakov. Ďalšie triedy mali prednášky aj praktické aktivity s ornitológom M. Fulínom a speleológom G. Lešinským, zahrali si športovo ladené ekohry, dievčatá dali nový imidž kvetinkám v interiéri školy a chlapci spestrili školský areál novými stromčekmi. Naši maturanti si precvičili slovnú zásobu z angličtiny, keď viedli diskusiu na rôzne ekologické témy. Všetci si toto netradičné spestrenie vyučovania užili a hlavne získali nové poznatky v teoretických aj praktických otázkach.

... viac fotografií z akcie

...späť...