f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Code Week - Introduction to visual coding

Týždeň programovania, známy aj ako Code Week, je celosvetová iniciatíva, ktorá vznikla v tíme poradcov viceprezidentky Európskej komisie zodpovednej za digitálnu agendu Európy Neelie Kroes. Podľa dostupných štatistík viac ako 90 % odborných profesií si v súčasnosti vyžaduje určité znalosti v oblasti informačných a komunikačných technológií. Práve na popularizáciu programovania sa po celom svete organizujú rôzne aktivity venované tvorbe kódu. Aj tento rok sa naša škola zapojila do tejto iniciatívy, tentokrát na tému Introduction to visual coding. Cieľovou skupinou boli žiaci prvého ročníka štvorročného štúdia, ktorí si v týždni programovania (6. - 21. 10. 2018) na hodine informatiky vyskúšali naprogramovať hru Bludisko s využitím prostriedkov vizuálneho programovania v jazyku Scratch.

V piatok 9. 11. 2018 sa maturanti zúčastnili exkurzie na IT výstavu IT Show, kde si mali možnosť prezrieť novinky zo seta IT.

... viac fotografií z aktivity

... viac fotografií z IT výstavy

...späť...