f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Exkurzia NBÚ SAV Košice

Z príležitosti Týždňa vedy a techniky (6. - 12. november 2017), ktorý každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti otvorili svoje brány viaceré vedecké inštitúcie na celom Slovensku. My sme využili ponuku Slovenskej akadémie vied a navštívili sme Neurobiologický ústav SAV v Košiciach. Exkurzie sa zúčastnili žiaci tretích ročníkov (III.A, VII.OA), ktorí mali možnosť vidieť pracoviská v rámci tohto ústavu, kde ich vedeckí pracovníci oboznámili so svojou výskumnou činnosťou (hľadanie účinnej terapie pri traumách centrálneho nervového systému).

... fotografie z akcie

...späť...