f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Kurz finančnej gramotnosti

Dňa 31. mája 2018 sa žiaci VI.OA, II.A, III.A a VII.OA zúčastnili kurzu finančnej gramotnosti. Na začiatku nás svojou návštevou poctil pán Martončík z firmy zaoberajúcej sa financiami, ktorý nám počas svojej prednášky vysvetľoval základné pojmy z oblasti financií, ďalej to, ako narábať s peniazmi a ako správne investovať. Po prednáške sme boli rozdelení do skupín podľa tried a na každú skupinu čakali rôzne aktivity. Prvá z nich bola na tému, ako sa dá platiť za tovar a služby. Po krátkej teórii sme si mohli vyskúšať, ako to prebieha na skutočnej dražbe. Druhá aktivita sa týkala kreditných a debetných kariet a tretia druhov poisťovní a poistiek. Na konci sme absolvovali krátky kvíz, kde sme si otestovali znalosti z práv spotrebiteľa. Cieľom tohto kurzu bolo naučiť sa niečo o financiách a o tom, ako s nimi narábať. Všetci zúčastnení sa toho určite veľa naučili a získali aj mnoho skúseností, ktoré využijú v reálnom živote.

Pozn. Dňa 14. 12. 2017 sa kurzu finančnej gramotnosti zúčastnili aj študenti nižších ročníkov osemročného gymnázia. Prednášku pre I.OA a II.OA na tému "Príjem a práca" a prednášku o investíciách pre III.OA a IV.OA viedol náš bývalý absolvent Peter Dlugoš.

... fotografie z akcie

...späť...