Workshop kritického myslenia

Lektor kritického myslenia je povolanie, ktoré mnohých ľudí uvádza do sfér neznáma, no pre mládež zároveň poukazuje na širokú škálu a kreativitu pri výbere svojho povolania. Ondrej Gažovič je pán, ktorý danú profesiu vykonáva a žiaci gymnázia mali 11. apríla možnosť zúčastniť sa jeho workshopu na našej škole. Na workshope sa otvorene porozprávali o informáciách, ktoré im dnešná doba ponúka, ich dôveryhodnosti ale hlavne sa na veci pozreli z iných pohľadov. Taktiež si osvojili päť pravidiel, ktoré sú nevyhnutné pre kritické myslenie:

  1. Informácie sú rovnocenné.
  2. Fotky a videá môžu klamať.
  3. Je rozdiel medzi názorom a faktom.
  4. Názory môžeme mať rozdielne a je to OK.
  5. Je v poriadku povedať „neviem“ a „mýlil som sa“.

...späť...