Konferencia - „Demokracia si ty!“

Dňa 15.11. sme sa my, dvaja študenti našej školy – Dominik Džupin a Jozef Majher, zúčastnili konferencie s názvom „Demokracia si ty!“, ktorá sa konala v Košiciach, v Regionálnom centre mládeže. Bola to konferencia o Nežnej revolúcii z roku 1989. Na začiatku, mali slovo politológovia z univerzity Pavla Jozefa Šafárika, ktorí nás oboznámili o priebehu nežnej revolúcie a taktiež nám poskytli informácie o niektorých významných ľuďoch, ktorí sa výrazne na revolúcii podieľali. V druhej polovici konferencie bol rad na nás, prerozdelili sme sa do dvoch skupín, každá skupina dostala rozličné zadanie a našou úlohou bolo čo najdetailnejšie to zadanie medzi sebou rozobrať, prediskutovať a následne vypracovať referát a odprezentovať to druhej skupine. Naša skupina dostala tému: „Čo nám dala a vzala Nežná revolúcia“ . Druhá skupina mala tému: „Čo mali študenti pred Nežnou revolúciou a čo majú teraz“, ktorú podľa nás zvládli bravúrne. Nakoľko sa pripravujeme na olympiádu s témou o ľudských právach , tak táto skúsenosť je pre nás veľmi užitočná. Politológovia boli s nami spokojní a my sme si so sebou odniesli veľa nových informácii a skúseností.

... fotografie z akcie

...späť...