Future Classroom Lab, Brusel

V dňoch 9. – 11. apríla 2018 sme mali tú česť zúčastniť sa na medzinárodnom seminári „Interactive technologies for the future classroom“ v Bruseli, ktorý organizovala European Schoolnet (EUN). Cieľom tohto workshopu bolo priblížiť učiteľom triedu 21. storočia a ukázať im, ako implementovať inovatívne metódy do výučby.

Počas úžasných troch dní v hlavnom meste Európy sme sa zoznámili s kolegami – učiteľmi z rôznych krajín, s ktorými sme spolupracovali na plnení rôznych zábavných, ale hlavne poučných úloh. Okrem toho sme získali informácie o školských systémoch v rôznych európskych krajinách a nové kontakty na realizovanie ďalších medzinárodných projektov. A pravdaže nemôžeme zabudnúť spomenúť ani našich lektorov z EUN, ktorí jednotlivé časti workshopu viedli. Dávali nám jednak cenné rady ako zatraktívniť učenie, ukázali nové aplikácie a zariadenia, ktoré sa dajú využiť na vyučovacích hodinách, poučili nás o bezpečnostných pravidlách na prácu v online svete, zároveň však boli aj zábavnými spoločníkmi a milými hostiteľmi. Celý seminár, ktorého sme sa mohli zúčastniť aj vďaka Národnej podpornej službe eTwinning (NSS) na Slovensku, hodnotíme veľmi pozitívne a odporúčame každému učiteľovi, ktorý chce kráčať s dobou, takýto workshop v triede budúcnosti bezodkladne navštíviť.

V piatok 4. mája 2018 sme pripravili pre našich kolegov prednášku o poznatkoch, ktoré sme si zo semináru v Bruseli doniesli. Ukázali sme im možnosti, ktoré sa dajú použiť pri vyučovaní v dnešnej dobe, oboznámili sme ich napríklad s:

  • QIUZIZZ - nástroj na tvorbu online "súťaživých" testov, žiaci na PC/mobile/tablete
  • KAHOOT - nástroj na tvorbu online testov, otázky na tabuli, žiaci mobilom/tabletom odpovedajú
  • ACTIONBOUND - tvorba hry s QR kódmi, za ktorými sa skrývajú otázky so spätnou väzbou a záverečným vyhodnotením
  • NEARPOD - tvorba interaktívnej hodiny s rôznymi typmi materiálov, aj animácie, kvízy, cvičenia, videá, spoločná nástenka s nápadmi z triedy...
  • MENTIMETER - jednoduchý prieskum v publiku/triede, vhodný aj na brainstorming
  • StopMotion - aplikácia do mobilu/tabletu, pomocou sérii fotografií vytvorí video, možnosť nahrať aj zvukovú stopu

... fotografie zo služobnej cesty a z prednášky

...späť...