Európska cena English language prize

Európske projekty eTwinning sa z roka na rok tešia čoraz väčšiemu záujmu škôl zo všetkých kútov starého kontinentu. Do minuloročnej edície sa zapojilo neuveriteľných 700 projektov, medzi ktorými sa Slovensku podarilo obsadiť víťazné miesta hneď v dvoch kategóriách. Projekty svojím širokým charakterom pokrývali rozličné sféry, pričom poslúžili na úvahu o nových inovatívnych postupoch realizovateľných pri riešení otázok každodenného života, ale taktiež na hlbšiu integráciu študentov v rámci Európskej únie.

English language prize – E.T. call Europe Jedným z adeptov na ocenenie bol aj projekt ET call Europe, do ktorého sa zapojila naša škola po boku partnerov z Francúzska a Grécka. V rámci oceňovania European prizes bolo naše úsilie odmenené cenou English language prize, teda ocenením za najlepší projekt v anglickom jazyku. Toto ocenenie udeľuje komisia na základe dvoch hlavných kritérií. Hlavným komunikačným jazykom musí byť angličtina a medzi primárnymi princípmi projektu musia byť prítomné základné hodnoty ako solidarita, spolupatričnosť a riešenie problémov a aktuálnych spoločenských otázok medzi krajinami a komunitami.

Čo odlišuje projekt od ostatných? Projekt bol po vizuálnej a organizačnej stránke precízne plánovaný prostredníctvom platformy Twinspace. Zúčastnení študenti boli hneď na začiatku rozdelení do niekoľkých tímov. Jednotlivé ciele boli realizované prostredníctvom misií zasadených do kreatívneho deja. Mimozemská civilizácia stratila svoj prirodzený priestor pre život a pretože ich planéta nie je viac obývateľná, požiadajú o pomoc ľudí na planéte Zem, teda študentov zúčastnených na projekte. Tí im počas projektu pomáhajú nájsť nový domov. Študenti boli po celý čas nútení diskutovať o stratégiách a živote v budúcnosti, prostredníctvom tém venovaných technológiám, znečisťovaniu životného prostredia, spolupráci medzi komunitami a podobne. Mali tiež široký priestor vyjadrovať svoj názor a diskutovať o príčinách, dôsledkoch a riešeniach jednotlivých problémov. Aktívne plnenie úloh umožňoval deadline, teda konkrétny termín, do ktorého mala byť určitá úloha splnená. Motiváciu u študentov zabezpečoval súťaživý systém prideľovania bodov, na základe ktorého tímy bojovali o prvenstvo. Určité úlohy boli realizovateľné len prostredníctvom programov, ktoré dovtedy študenti ešte nepoznali. To im umožnilo rozvíjať svoje poznatky aj v tomto smere. Úlohy tiež posúvali študentov k dôkladnejšiemu zmýšľaniu o konkrétnych témach prostredníctvom angličtiny.

Význam projektov eTwinning Jednotlivé projekty ponúkajú možnosť aplikovať nové postupy aj v reálnom živote prostredníctvom aktivít študentov. Projekty eTwinningu tiež významným spôsobom prispievajú k odstraňovaniu bariér medzi jednotlivými krajinami Európy a k lepšiemu pochopenie kultúr ostatných národov. Od úvah o lepšej separácii odpadu, význame národných parkov, až po riešenia rôznych celospoločenských problémov prispeli jednotlivé práce aj k jednému spoločnému poznatku, a to, že osud Európskeho spoločenstva, ale aj celého ľudstva rozhodne nie je mladým generáciám ľahostajný. V konečnom dôsledku tak hlavné heslo spoločenstva „zjednotení v rozmanitosti“ najlepšie vystihuje význam tohto projektu.

... bližšie informácie o projektoch eTwinning na našej škole

...späť...