Zenit - programátorská súťaž

Dňa 19. októbra 2016 sa po prvýkrát uskutočnila na našej škole súťaž v programovaní pod názovom ZENIT. Tento ročník je už 33. ročníkom v celoslovenskej súťaži, ktorej vyhlasovateľom je MŠVaV SR. Zo školského kola (F.Sciranka VI.OA, B.Belák VI.OA, V.Kováčová VI.OA, A.Migasová VII.OA) postúpil do krajského kola Boris Belák, ktorý dňa 29. novembra 2016 reprezentoval našu školu v kategórii B v programovaní. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch PF UPJŠ v Košiciach a Boris sa v krajskom kole umiestnil sa na 5. mieste. Srdečne mu gratulujeme a želáme ďalšie úspechy na poli IT.

...späť...