Športový deň na Gymnáziu Štefana Moysesa

Dňa 16.9.2016 sa v našej škole, Gymnáziu Štefana Moysesa, uskutočnil športový deň. My sme na deň zamenili mobily a tablety za loptové hry a iné športy. Pre žiakov boli pripravené rôzne športové aktivity, kurz prvej pomoci a maratón v rámci týždňa mobility. Na námestí sa taktiež uskutočnilo predstavenie bojových umení pre žiakov viacerých škôl. Študenti sa na kurze prvej pomoci niečo nové priučili, nechýbali ani praktické cvičenia. Študenti si taktiež doplnili vedomosti ohľadom orientácie pomocou buzoly i máp. Žiaci nášho gymnázia museli zdolať rôzne športové prekážky i splniť rozmanité úlohy. Ako zvyčajne nechýbal nástup či prehliadka únikového tunela. Žiaci si z tohto dňa odniesli mnoho vedomostí, zabavili sa a hlavne si zašportovali.

... fotografie z akcie

...späť...