Prešovská univerzita: Spoznaj samého seba

Študenti Gymnázia Štefana Moysesa navštívili katedru mediálnej výchovy na Prešovskej univerzite, kde nahliadli do mediálneho sveta a dostali možnosť objaviť svoje skryté talenty.
Čo sa stane, ak navštívite katedru mediálnej výchovy na Prešovskej univerzite? Pravdepodobne sa dozviete nové informácie a pritom sa aj zabavíte. Ak by sme sa zamýšľali nad podstatou mediálnej výchovy, pravdepodobne by sme dospeli k záveru, že média nás obklopujú neustále. Ich neustály boj o našu pozornosť, ale i naša pozornosť k médiám je v dnešnej dobe už úzko spätá s našimi životmi. Na katedre mediálnej výchovy sme sa mali možnosť zoznámiť s médiami i so samotnými ľuďmi vytvárajúcich médiá.
Kto v dnešnej dobe nepočúva rádio? Častokrát si ani neuvedomujeme, že takmer všetko, čo počujeme v rádiách je už vopred pripravené. My, ako návštevníci sme sa mali možnosť oboznámiť so samotnou predprípravou i so samotnými ľuďmi. Ako sme mohli vidieť, tak ľudia vytvárajúci média sú alebo respektíve musia byť neustále v pozitívnej nálade.
Je podľa vás náročnejšie napísať článok alebo nájsť námet na článok? Ak si myslíte, že napísať článok, tak sa mylíte. Podľa našich zistení, veľakrát je oveľa namáhavejšie nájsť samotnú tému na článok, ktorý by zaujal ako samotný článok napísať. O vymýšľaní samotného titulku ani nehovoriac.
Niektorým sa najviac páčila návšteva televízie Mediálky. Vidieť samých seba častokrát nie je práve najpríjemnejším zažitkom, ale pozitívna nálada, ktorú sme pri natáčaní mali, bola neopakovateľným zážitkom. Niekomu viac vyhovuje písanie, inému zase rozprávanie, televízia…. Vďaka tomu sú médiá také rôznorodé.
Ak by sme to celé mali zhrnúť, zistili by sme, že študovať mediálnu výchovu môžu len kreatívni ľudia, ktorí sa neboja prejaviť. Nám, návštevníkom z Gymnázia Štefana Moysesa sa podarilo zažiť zábavný deň v spoločnosti otvorených ľudí, ktorý nám poskytol veľa zaujímavých informácií a bol tým správnym krokom k objaveniu našich skrytých talentov.

(Text neprešiel jazykovou úpravou.)

... fotografie z akcie

...späť...