Matematická súťaž Náboj

9. 4. 2017 sa na Slovensku konal už 12. ročník medzinárodnej matematickej súťaže Náboj. Táto súťaž sa z roka na rok teší svojej narastajúcej popularite a čoraz väčšej prestíži. Svedčí o tom nielen každoročný nárast počtu účastníkov, ale najmä postupné rozširovanie súťaže do ďalších krajín. Tento ročník sa súťaž konala už v siedmich krajinách po celej Európe (Slovensko, Česko, Nemecko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Škótsko), všade tu si matematicky zdatní súťažiaci a nadšenci matematiky mohli zmerať svoje sily v nabitej konkurencii. Na Slovensku sa súťaž konala v dvoch mestách – v Bratislave s podporou UK v Bratislave a v Košiciach s podporou UPJŠ v Košiciach a matematického združenia STROM. Práve na Slovensku sa Náboj teší najväčšej popularite a tentoraz sme medzi účastníkmi nechýbali ani my. Zastúpenie sme mali v oboch kategóriách: v kategórii seniorov v zložení Ronald Balog (VII.OA), Alexandra Migasová (VII.OA), Matej Šmelko (VII.OA), Jakub Šmelko (VII.OA), Pavol Szepsi (VII.OA) a v kategórii juniorov v zložení Vanessa Kováčová (VI.OA), František Sciranka (VI.OA), Dalibor Danko (I.A), Richard Pastirčák (VI.OA) a Sebastián Jenis (VI.OA). Po odštartovaní súťaže, ktorú celý čas sprevádzala dobrá atmosféra, sa všetky tímy pustili do riešenia daných úloh. Úlohou každého tímu bolo počas dvoch hodín vyriešiť čo najväčší možný počet rôznych úloh. Na konci bolo na každom badať únavu a očakávanie záverečného vyhodnotenia. Vzhľadom na náročnosť úloh a silnú konkurenciu dosiahli naše tímy veľmi solídne výsledky. V kategórii juniorov sme na Slovensku prenikli do prvej polovice rebríčka (54. miesto) a v o niečo náročnejšej kategórii seniorov do druhej tretiny rebríčka (63. miesto). Kompletná výsledková listina juniorov a seniorov a jednotlivé úlohy sú k dispozícii na stránke math.naboj.org.

...späť...