MATBOJ

Po prvýkrát si družstvo našich matematicky zdatných študentov v zložení František Sciranka (VI.OA), Vanessa Kováčová (VI.OA), Alexandra Migasová (VII.OA) a Pavol Szepsi (VII.OA) zmeralo svoje sily s podobne nadanými žiakmi zo škôl z celého Slovenska. Udialo sa tak vďaka združeniu Strom a Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktoré zorganizovali matematickú súťaž. Úlohou každého zúčastneného tímu bolo v troch polhodinových kolách správne vyriešiť čo najviac úloh z danej série. Ak ste zvedaví, s čím sa museli potrápiť, skúste si to: úlohy. Vzhľadom na náročnosť súťaže sme veľmi radi, že sa umiestnili v prvej tretine všetkých súťažiacich (17. miesto) a tak skvele reprezentovali našu školu v ťažkej konkurencii. Výsledková listina je pre každého k nahliadnutiu ;-)

...späť...