Kurz finančnej gramotnosti

V stredu 29. marca 2017 sa aj pre starších žiakov uskutočnil plánovaný vyučovací blok s názvom Kurz finančnej gramotnosti. Najprv študentom V.OA, I.A a VII.OA predniesol externista z finančnej praxe (náš absolvent) zaujímavé informácie z oblasti možností príjmu, finančných a kariérnych cieľov, zákonnosti manipulácie s financiami (korupcia, pranie špinavých peňazí, podvody...). Po prednáške nasledovali zaujímavé aktivity zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti, kde pod vedením našich vyškolených pedagógov (vďaka vzdelávaciemu programu Viac ako peniaze) mali možnosť zážitkovou formou pochopiť vybrané pojmy a vzťahy z oblasti financií.

... fotografie z akcie

...späť...