f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Kurz FG

V dnešnej dobe je mimoriadne dôležité, aby sa mladí ľudia nestratili v neprehľadnom svete peňazí, obchodovia a investovania. Práve to bolo dôvodom na zaradenie špeciálneho bloku s názvom Kurz finančnej gramotnosti do nášho školského vzdelávacieho programu. V utorok 20. 12. 2016 sa uskutočnilo prvé zo série niekoľkých celodenných stretnutí, s ktorými sa študenti počas štúdia stretnú. Tento deň sa preto šudenti I.OA, II.OA a III.OA zoznámili s úvodnými témami Národného štandardu finančnej gramotnosti: človek vo sfére peňazí, práca a príjem, finančná zodpovednosť a prijímanie rozhodnutí. Po prednáške konzultanta z praxe (P. DLugoš, finančný poradca) boli žiaci rozdelení do skupín a nasledujúce hodiny sa venovali zážitkovým aktivitám zameraným na oblasť financií. V blízkej budúcnosti sa s podobnými tematickými dňami stretnú aj študenti ostatných ročníkov gymnázia.

...späť...

... fotografie z akcie