iBobor

Tak ako každý rok, ani tento nebol výnimkou, keď sa všetci študenti našej školy zapojili do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Riešili v nej ľahké i menej ľahké logické úlohy, ktoré sú úzko späté s informatikou. Súťažili v rôznych kategóriách a výsledky našich najúspešnejších nájdete v tabuľke nížšie. Pre tých, ktorí netušia, čo znamená percentil nasleduje stručné vysvetlenie: percentil je číslo od 0 do 100, ktoré vyjadruje úspešnosť súťažiaceho v rámci všetkých ostatných súťažiacich. Presne vyjadruje, koľko percent súťažiacich malo menej alebo rovnako veľa bodov ako daný súťažiaci. Napríklad hodnota 95 znamená, že daný súťažiaci predbehol alebo mal rovnako veľa bodov ako 95 % ostatných a len 5 % súťažiacich z celého Slovenska dosiahlo lepší výsledok než on.

kategória meno a priezvisko trieda percentil v rámci SR
Junior Matej Chmelár I.A 99. percentil
Senior Jakub Šmelko VII.OA 98. percentil
Junior Simona Herichová V.OA 96. percentil
Kadet Dávid Kövesi III.OA 95. percentil
Junior Viktória Kisterová V.OA 95. percentil
Benjamín Benjamín Rácz I.OA 94. percentil
Benjamín Nadja Eližerová II.OA 94. percentil
Benjamín Kristína Halászová II.OA 94. percentil

... fotografie z akcie

... podrobnejšie informácie: štatistické vyhodnotenie všetkých výsledkov v SR

...späť...