Hviezdoslavov Kubín

Čo pre nás znamená poézia? Toto je otázka, ktorú si mnohí z nás za celý život vôbec nepoložia. Poézia nie je len časť literárnych autorov a ich náhodných povinných diel. Nie je to zručnosť, ktorú si dokážete vyvinúť, alebo zručnosť, s ktorou sa môžete narodiť. Báseň ako celok je cesta básnika alebo autora, vyjadruje názory na Zem, život alebo emócie. A príležitosť vyjadriť sa k týmto témam nám každoročne poskytuje súťaž Hviezdoslavov Kubín, ktorú pozná takmer každý. Je to najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu na Slovensku, v poézii, ale aj próze. Tento rok sa jej zúčastnili Bianka Ujcová (V.OA), Ivana Ballaschová (III.OA) a Katarína Gašparová (I.OA). Zo súťaže som mala príjemný umelecký zážitok z prednesov iných študentov. Stres zo mňa opadol vďaka povzbudivým slovám pani profesorky Fehérovej, a preto viem, že som to v tom momente zvládla najlepšie, ako som vedela, a skončila som s čestným uznaním.

... fotografie z akcie

...späť...