f Gymnázium Štefana Moysesa MOLDAVA NAD BODVOU


Halloween party

Dňa 27. októbra 2016 sa na našom gymnáziu uskutočnila ďalšia z vydarených akcií, ktorá niesla názov Halloween party. Akcia bola určená všetkým žiakom, z ktorých väčšina prišla v maskách. Tí, ktorí mali na sebe masky, mohli vyhrať krásne ceny. Po celej budove školy sme mohli vidieť originálnu halloweensku výzdobu. Centrom diania bolo prvé poschodie, kde sa nachádzalo kino, kasíno, detské kino a diskotéka. Zabavili sa mladší aj starší, na čele s profesormi. Po celej škole rozvoniavala pizza. Ku koncu akcie boli vyhodnotené najlepšie masky a po vyhodnotení nasledovala záverečná diskotéka. Tešíme sa, že si to o rok zopakujeme.

... fotografie z akcie

...späť...